Susţinerea testului de cunoaştere a regulilor de circulaţie

 

Conform art. 106, din O.U.G. 195/2002, republicată, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul şi tramvai trebuie să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă, pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, după cum urmează:

când permisul de conducere i-a fost reţinut pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

când fapta a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute în Codul penal;

când a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. (La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere al judeţului pe raza căruia a fost săvârşită fapta, dar nu mai puţin de 30 de zile, în condiţiile prevăzute în regulament.)

Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se prelungeşte cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie, în situaţiile prevăzute la lit. a) şi b), sau nu se prezintă la serviciul poliţiei rutiere pentru susţinerea verificării cunoaşterii regulilor de circulaţie.

Testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie se susţine în fiecare zi de miercuri, la ora 10:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din municipiul Arad, sala nr.52.

Conducătorii auto se vor prezenta pentru susţinerea examenului cu 10 minute înainte de începere, având asupra lor cartea de identitate şi dovada de reţinere a permisului de conducere, în original. În cazul pierderii dovezii înlocuitoare a permisului, aceştia se pot prezenta cu o declaraţie pe proprie răspundere eliberată de un notariat public. 

Examenul de cunoaştere a regulilor de circulaţie poate fi susţinut doar de conducătorii auto cărora le-a expirat perioada de valabilitate a dovezii înlocuitoare. 

Serviciul Rutier Arad nu percepe taxă pentru susţinerea examenului, iar prezentarea este benevolă.