INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN

Asigură, în conformitate cu dispoziţiile ministrului afacerilor interne şi ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, încadrarea inspectoratului de poliţie cu personalul prevăzut în statul de organizare;

Organizează pregătirea de specialitate şi fizică a efectivelor, întreprinde măsuri pentru îmbunătăţirea stării şi practicii disciplinare, asigurând permanenta capacitate de intervenţie şi mobilizare a unităţii;

Coordonează perfecţionarea activităţii lucrătorilor de poliţie din subordine asigurând cadrul optim şi folosirea celor mai eficiente mijloace şi metode de muncă, promovând un management modern şi eficient;

Îndrumă, sprijină şi controlează activitatea la nivelul structurilor de poliţie municipale, orăşeneşti şi comunale de pe teritoriul judeţului;

Analizează sistematic starea infracţională, cauzele şi tendinţele acesteia, întreprinde măsuri pentru sporirea activităţii de prevenire, descoperire şi combatere a infracţiunilor şi a altor fapte antisociale, optimizează cadrul de desfăşurare a programelor prioritare;

Asigură, în limita normelor şi prevederilor de plan, mijloacele financiare şi materiale, muniţia şi tehnica de luptă necesare unităţii pentru indeplinirea misiunilor;

Asigură cadrul legal optim pentru informarea opiniei publice cu principalele preocupari ale poliţiei, transparenţa decizională, rezolvarea sesizărilor, reclamaţiilor şi propunerilor care sunt adresate de către cetăţeni;

Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau dispoziţii ale ministrului afacerilor interne.

 

Adresa: Mun. Arad, str. Vârful cu Dor, nr. 17-21

Fax:

+40 257 253151

Relaţii cu presa:

+40 758 882006

Adresa de e-mail:

cabinet @ ar.politiaromana.ro

Ofițer de serviciu județ:

0257/207.105

Ofițer de serviciu poliția municipiului:

0257/207.112

Ofițer de serviciu poliție rutieră:

0257/207.135

Cazier judiciar:

0257/206.952

Resurse umane:

0257/206.832

Serviciul financiar:

0257/206.857

Cabinet medical:

0257/207.175