Dreptul de petiţionare

Ce este petiţia?

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes jutețean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice. 

Detalii


 

Sfaturi pentru prevenirea furturilor din locuințe

  • uşa de acces în locuinţă trebuie să fie solidă şi prevăzută cu cel puţin două încuietori, cu chei diferite, lanţ de siguranţă şi vizor;
  • întăriţi tocul uşii de acces în zona sistemelor de închidere cu o armătură metalică;
  • montaţi, dacă este posibil, o a doua uşă de acces în locuinţă care să fie prevăzută cu aceleaşi sisteme de închidere;
  • montaţi un interfon la intrarea în bloc sau un sistem de închidere la care să aibă acces doar locatarii blocului;

Detalii