COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVERNIRE A CRIMINALITĂŢII

  • Desfăşoară activităţi de pregătire antivictimală şi antiinfracţională a membrilor comunităţii, privitor la diferite tipuri de infracţiuni;
  • Asigură informarea populaţiei cu privire la activităţile derulate şi promovează recomandări pentru prevenirea diferitelor tipuri de infracţiuni.
  • Realizează cercetări criminologice, analize şi diagnoze periodice referitoare la dimensiunile şi tendinţele criminalităţii şi fundamentează, pe baza acestora, activităţile de prevenire a criminalităţii;
  • Iniţiază şi implementează programe/proiecte/campanii de prevenire a criminalităţii, în colaborare cu alte structuri guvernamentale, organizaţii neguvernamentale, unităţi de învăţământ, societăţi comerciale, asociaţii profesionale, potrivit priorităţilor naţionale de prevenire a criminalităţii;

 

Date de contact: Arad, str. Vârful cu Dor nr.17-21, L-V: 8.00 – 16.00, tel.  0257/207.100, interior 20147