A  N  U  N  Ţ

În atenția candidaților înscriși la concursul pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior și postliceal ale M.Ap.N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2021