A  N  U  N  Ţ

În atenția candidaților înscriși la concursul pentru admiterea la Academia de Poliție

 ,, Alexandru Ioan Cuza” sesiunea 2021 - precizari taxa de inscriere concurs: