A N U N Ţ

privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admitere la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”– sesiunea 2020

 

 

                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul M.A.I nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personalul pentru nevoile M.A.I., având în vedere Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/18716 din 15.07.2020 pentru modificarea și completarea Dispoziției – cadru a directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17953/2019 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne și Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/18717 din 15.07.2020 privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2020 la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, și dispoziția Inspectorului General al Poliției Române nr. 73 din 17.07.2020, privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea 2020 ținând cont de contextul actual privind evoluția situației epidemiologice la nivel național, precum și măsurile dispuse în vederea limitării răspândirii epidemiei de SARS-COV- 2,

 

 

          Inspectoratul de Politie Judeţean Arad recrutează candidaţi pentru concursul de admitere la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” – sesiunea 2020