A N U N Ţ

În atenția candidaților însciși la concursul de admitere în Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul” sesiunea 2019, pe locurile M.A.I.

 

 

 

 

 

 

            Organizarea probei eliminatorii pentru stabilirea nivelului de cunoaștere a unei limbi străine, în cadrul concursului de admitere la Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul” sesiunea 2019, pe locurile M.A.I., se desfășoară conform prevederilor Anexei 5 la Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență din Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul” nr.111307 din 01.04.2019, postată pe site-ul instituției de învățământ.