Anunț privind evaluarea psihologică a candidațiilor înscriși la concursul de

admitere la școlile de agenți de poliție, sesiunea februarie - aprilie 2021