Vă atașăm alăturat Tematica și Bibliografia pentru concursul de admitere în scolile postliceale de ordine publică ale Ministerului Afacerilor Internefebruarie – martie sesiunea 2021