ANUNȚ

REZULTATE  EVALUARE  PSIHOLOGICĂ

 

 

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap. N., care realizează formarea initiala a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

                                          SESIUNEA 2020

 

 

 

Candidații înscrişi la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap. N., care realizează formarea initiala a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2020, care au susținut evaluarea psihologică în data de 18.06.2020, au fost declarați “Apt” psihologic pentru admitere în instituțiile de învățământ care realizează formarea initială pentru nevoile M.A.I.