A N U N Ț

 

În atenția candidaților înscriși la concursul pentru admiterea la Academia de Poliție

 ,, Alexandru Ioan Cuza” sesiunea 2020

 

        În revenire la anunțul numărul 115834  publicat la data de 17.07.2020, referitor la recrutarea candidatilor pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2020 la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, vă informăm cu privire la faptul că în vederea constituirii dosarului de recrutare în volum complet, candidații depun documentele solicitate zilnic (luni-vineri) până la data de 04 august 2020, ora 16.00 și nu până la ora 19.00, cum a fost stabilit inițial în mod eronat,  la sediul Inspectoratului de Poliție Arad situat în mun. Arad, str. Vîrful cu Dor, nr. 17-21, jud. Arad

 

      De asemenea, în ceea ce privește taxa de înscriere la concurs, revenim cu următoarele completări:

     Candidații declarați apt psihologic trebuie să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 450 lei, în perioada  28.07 – 07.08.2020 ( data operațiunii bancare), în contul de venituri al Academiei de Poliție  ,, Alexandru Ioan Cuza”  (CF 4266472), deschis la Trezoreria sector 1 București (cont IBAN: RO 35TREZ70120F330500XXXX) numai online (respectiv virament bancar, transfer online etc.)

      Explicația (de pe documentul de plată a taxei de înscriere) va include, în mod obligatoriu, următoarele informații: C.N.P. candidat, Cod unic de identificare atribuit candidatului.

       Celelalte prevederi ale anunțului rămân valabile.