Se revine în parte la Anunțul cu nr. 118108 din 12.02.2021 privind admiterea în cadrul școlilor postliceale ale Mai sesiunea februarie – martie 2021, prin aceea că examinarea medicală a candidaților se va  desfășura conform modificărilor aduse de către Ordinul MAI nr. 23 din data de 11.02.2021 la Ordinul MAI nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI

 Totodată se revine și la Anexa nr. 6 a  anunțului  pentru admitere  în cadrul școlilor postliceale ale MAI sesiunea februarie – martie 2021 cu nr. 118108 din 12.02.2021 privind adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, având în vedere că aceasta a fost modificată de prevederile OMAI nr. 23 din data de 11.02.2021 pentru modificarea  și completarea  Ordinului MAI nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI.