A N U N Ţ

În atenția candidaților înscriși la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal din subordinea MAI– sesiunea septembrie-octombrie 2021