ANUNT privind evaluarea psihologica a candidatiilor inscrisi la concursul de admitere 
la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”– sesiunea 2022