ANUNT privind evaluarea psihologica a candidatiilor inscrisi la concursul de admitere la instituţiile de
 învăţământ superior și postliceal ale M.Ap.N. și Academia Naţională de Informaţii sesiunea iulie - august 2022.