ANUNT privind evaluarea psihologica a candidatilor inscrisi la 
concursul de admitere la scolile de agenti de politie sesiunea octombrie-decembrie 2022, seria a II-a.