ANUNT privind evaluarea psihologica a candidatilor inscrisi la concursul de admitere la scolile de agenti de 
politie sesiunea octombrie-decembrie 2022, seria a II-a, completare.