ANUNT privind evaluarea psihologica a candidatilor inscrisi la concursului de admitere la masterul 
profesional pentru formarea ofițerilor de poliție anul universitar 2022-2023, etapa a II-a.