ANUNT privind evaluarea psihologica a candidatilor inscrisi la  concursului de admitere la masterul
 profesional pentru formarea ofițerilor de poliție anul universitar 2022-2023, etapa I.