Anunt privind planificarea la examinarea medicală a candidatilor inscrisi la concursul de 
admitere la institutiile de învăţământ superior și postliceal ale M.Ap.N. si Academia 
Naţională de Informaţii sesiunea iulie - august 2022.