Anunt privind planificarea la examinarea medicala a candidatilor inscrisi la Scoala de Agenti de 
Politie ”Vasile Lascar Campina” sesiunea octombrie - decembrie 2022 care se încadreaza in numărul 
de locuri scoase la concursul de admitere in ordinea descrescătoare a notelor finale.