Revenire anunt privind admiterea la unitățile de învățământ postliceal din subordinea MAI– sesiunea martie-mai 2022.