Anunt privind modificarea calendarului desfasurarii concursului de admitere la programul de studii universitare de master profesional in anul universitar 2023-2024.