Anunt privind planificarea la examinarea medicala a candidatilor inscrisi la concursul de admitere 
la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” sesiunea 2023 care se încadreaza in numărul de 
locuri scoase la concursul de admitere in ordinea descrescătoare a notelor finale.