COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN este structura specializată în:
  • organizarea şi executarea controalelor de fond sau tematice;

  • verificarea petiţiilor;

  • cercetarea prealabilă a abaterilor de la normele deontologice şi a actelor de indisciplină comise de poliţiştii şi personalul contractual din structurile Inspectoratului;

  • cercetarea faptelor cu caracter penal comise de poliţiştii care nu au calitatea de organ de cercetare al poliţiei judiciare şi efectuarea actelor/activităţilor delegate de procurori în dosarele aflate în anchetă proprie;