Politica de analiză şi prevenire a criminalităţii  se concentrează pe următoarele direcţii de acţiune:

  • Studii criminologice de fundamentare a priorităţilor de prevenire,
  • Pregătirea anti-victimală şi anti-infracţională a populaţiei,
  • Securizarea zonelor pentru reducerea vulnerabilităţii la victimizare,
  • Implementarea unei metodologii comune de evaluare a activităţii de prevenire,
  • Diseminarea bunelor practici,
  • Monitorizarea implementării politicii de prevenire a criminalităţii la nivel local,
  • Profesionalizarea şi consolidarea reţelei judeţene de prevenire a criminalităţii,
  • Asigurarea transparenţei şi mediatizarea activităţii de prevenire,
  • Dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea.