BIROUL PENTRU PROTECȚIA ANIMALELOR

Șef birou: Împuternicit Subcomisar de poliție AGUD FLORIN VIOREL

Atribuții:  

 

 • evaluarea zilnică a situației operative privindși aplicarea măsurilor necesare, în protecția animalelor în cooperare cu celelalte instituţii sau structuri ale poliţiei cu competenţe în domeniu, pentru diminuarea riscurilor asociate;
 • relaționarea permanentă cu factorii responsabili din cadrul administrației publice locale, DSVSA, reprezentanții Consiliului Județean, societăți comerciale, organizațiilor neguvernamentale, în scopul identificării factorilor de risc şi stabilirii/aplicării măsurilor comune pentru prevenirea și combaterea actelor de cruzimi față de animale;
 • organizarea și participarea alături de reprezentanţii celorlalte instituţii sau structuri ale poliţiei cu competenţe în domeniu la activităţi de educaţie antiinfracțională și antivictimală, inclusiv în cadrul unor campanii, programe sau proiecte etc.;
 • realizarea unor analize, studii sau alte informări cu privire la tendințele situației operative și reliefarea vulnerabilităților, amenințărilor sau a potențialelor riscuri;
 • identificarea zonelor cu risc criminogen;
 • luarea în evidență, inventarierea şi ierarhizarea adaposturilor de animale autorizate și verificarea periodica a condițiilor de cazare a animalelor;
 • asigurarea, cu respectarea prevederilor dispoziţiilor de linie, a informării opiniei publice cu privire la principalele atribuţii ale structurilor de protecția animalelor şi la rezultatul unor activităţi desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea cruzimilor față de animale;
 • crearea unei baze documentare proprii care să cuprindă date de interes şi materiale în domeniul protecției animalelor, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform cadrului normativ de referință;
 • respectarea prevederilor cu privire la protecția persoanelor, prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform cadrului normativ de referință;
 • participarea la ședințele organizate la nivelul autorităților publice cu atribuții în domeniul protecției animalelor;
 • monitorizarea, în colaborare cu instituțiile publice locale, cu atribuții în domeniu, a respectării și aplicării prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, ale O.U.G. 155 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân și ale O.U.G. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi
 • asigurarea punerii în aplicare a programelor și planurilor de acțiuni și măsuri, elaborate la nivel central, care vizează prevenirea și combaterea faptelor ilegale comise în domeniul de competență
 • colaborarea cu celelalte formațiuni operative pentru realizarea unui schimb eficient de informații în baza cărora sunt organizate acțiuni polițienești, în vederea menținerii sub control a criminalității îndreptate împotriva siguranței animalelor
 • colaborarea şi relaționarea permanentă cu autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală și organizațiile neguvernamentale de protecție a animalelor în scopul intervenției de urgență în situația în care animalele sunt supuse unor situații de pericol care le afectează viața sau integritatea fizică, ca elemente ale condițiilor de viață și de bunăstare ale acestora
 • realizarea documentări asupra evoluției fenomenului infracțional din domeniile de competență
 • verificarea cererilor și sesizărilor cetățenilor, autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală și organizațiilor neguvernamentale de protecție a animalelor, referitoare la încălcări ale legislației în domeniul de referință cât şi referitor la modul de soluționare a acestora