Împuternicit Şeful Centrului de Reținere și Arestare Preventivă

Comisar şef de poliţie
Forgaciu Cristian

 

 

         Condiţiile de detenţie  asigură executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal cu  respectarea principiului demnităţii umane,pentru toate categoriiledepersoane private de libertate.


         Activităţile specifice privind cazarea, hrănirea, igiena, asistenţa medicală şi acordarea drepturilor ce decurg din Lege, sunt garantate fiind efectuate de personal specializat din structura Inspectoratului .

 

         Persoanele private de libertate aflate în Centrul Arad, pot fi vizitate, conform planificării, de soţ sau de soţie ori de rudele până la gradul al IV – lea inclusiv, iar de alte persoane, doar cu consimţământul acestora, în spaţiul special amenajat la sediul I.P.J. Arad, sub supraveghere vizuală, directă a lucrătorilor de poliţie.


         Persoanele sosite la vizită sunt supuse controlului de specialitate şi celui antiterorist, care constau în observare, palpare, control corporal sau în utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de detectare a armamentului, muniţiei sau substanţelor stupefiante, toxice ori explozive sau a obiectelor interzise fiind obligate să prezinte un act de identitate, în caz contrar nefiind acceptate la vizită. Persoanele în stare de ebrietate, cele care încearcă să introducă obiecte ori alte bunuri interzise, precum şi persoanele care periclitează siguranţa persoanei vizitate sau a locului de deţinere, nu sunt admise la vizită.

 

         Persoanele private de libertate  pot primi lunar produse alimentare în greutate de maximum 10 kg. la care se poate adăuga o cantitate de maximum de 6 kg. de fructe şi legume, precum şi o cantitate de maximum 20 litri de apă şi/sau băuturi răcoritoare Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se face cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de administraţia centrului. Sunt interzise produsele alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, lămâile şi derivate ale acestora.

 


          Articolele şi bunurile primite  sunt supuse controlului specific în prezenţa aparţinătorilor şi a persoanei private de libertate, înainte de a le fi predate. Se interzice primirea de articole şi bunuri care ar putea pune în pericol siguranţa Centrului Arad, buna convieţuire sau sănătatea persoanelor private de libertate, de stupefiante, substanţe psihotrope, substanţe care conţin alcool, precum şi a celor a căror manipulare implică risc de deteriorare.


         Persoanele private de libertate au dreptul de a primi vizite ale apărătorilor,în baza împuternicirii avocaţiale, a carnetului de avocat vizat la zi şi a unui act de identitate valabil, în acelaşi interval de timp stabilit şi pentru vizitele cu aparţinătorii. Întrevederile cu apărătorii se realizează în condiţii de confidenţialitate, sub supraveghere vizuală.  În acelaşi context, persoanele private de libertate pot primii vizite ale notarilor publici, executorilor  judecătoreşti şi a reprezentanţilor diplomatici sau a altor persoane şi organizaţii cu atribuţii oficiale.

 

         Acordarea drepturilor şi întocmirea unor acte juridice privind autentificarea sau legalizarea unor documente, se realizează la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, cu respectarea dispoziţiilor legale.


         Persoanele private de libertate aflate în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Arad, au dreptul de a efectua săptămânal, pe cheltuiala sa, cel puţin o convorbire telefonică, de la telefonul public instalat în incinta centrului, cu persoane din exterior, atât din ţară cât şi din străinătate. Sunt interzise deţinerea şi folosirea telefoanelor mobile de către persoanele private de libertate.

 

          Tot ca modalitate legală de comunicare cu exteriorul orice persoană privată de libertate are dreptul, nelimitat, de a trimite şi de a primi corespondenţă, cheltuielile ocazionate de exercitarea acestui drept fiind suportate de cel în cauză.