Şeful Serviciului Cabinet

Comisar șef de poliţie
Lazăr Corina-Paula

 

Cabinetul şefului inspectoratului asigură îmbinarea conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad cu serviciile de la resedinţă şi poliţiile municipale, orăşeneşti, eşaloanele superioare, autorităţile publice locale, instituţiile cu care se conlucrează şi se cooperează, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile şi mass-media.

 

 

Serviciul Cabinet are ca principale atribuţii:

  • întocmirea de programe şi planuri cu obiectivele şi direcţiile de acţiune ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie Arad, pe diferite perioade de timp;
  • organizarea şi realizarea sistemului de primire, centralizare şi prelucrare a datelor şi informaţiilor cu privire la situaţia operativă din zona de competenţă, precum şi efectuarea de propuneri privind măsurile ce se impun a fi întreprinse;
  • elaborarea şi ţinerea la zi a documentelor operative necesare organizării şi desfăşurării activităţii de comandă;
  • realizarea de activităţi de relaţii publice, informarea cetăţenilor prin intermediul mass-media cu privire la evenimente, rezultatele obţinute în planul prevenirii şi combaterii faptelor penale şi contravenţionale;
  • organizarea, îndrumarea şi controlul modului de executare a serviciului de zi şi a serviciului la dispecerat;
  • organizarea activităţii referitoare la înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor, întocmirea rapoartelor de verificare a răspunsurilor către petiţionari şi primirea persoanelor în audienţă la conducerea inspectoratului.