Şeful Serviciului Cazier Judiciar,Statistică și Evidențe Operative

Comisar şef de poliţie
Hadjia Ioan

Serviciul Cazier Judiciar,Statistică şi Evidenţă Operativă are următoarele atribuţii:

  • asigură funcţionarea evidenţei nominale locale a cazierului judiciar, privind persoanele care au fost condamnate sau împotriva cărora s-au luat alte măsuri prevăzute de legea penală, născute în judeţul Arad, în conformitate cu prevederile Legii 290/2004;
  • eliberează certificate şi copii de pe cazierul judiciar, pentru persoanele născute în judeţul Arad sau în alte judeţe (doar certificate), solicitate de persoane fizice, ori organe de urmărire penală sau de justiţie;
  • organizează, coordonează, îndrumă unitar şi sprijină activitatea de evidenţă operativă, la formaţiunile teritoriale;
  • organizează evidenţele dactiloscopice decadactilare a persoanelor condamnate penal prin examinarea impresiunilor digitale şi cartarea fişelor în funcţie de formulele dactiloscopice principale şi secundare;
  • organizează şi execută activităţi de înregistrare, culegere, prelucrare, centralizare şi prezentare a datelor statistice privind activitatea operativă şi de cercetare penală desfăşurată de poliţie pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi a altor fapte antisociale ;
  • asigură funcţionarea camerelor de corpuri delicte pentru păstrarea, conservarea în bune condiţii şi gestionarea obiectelor corp delict şi a altor bunuri ridicate în vederea confiscării;
  • organizează, păstrează şi asigură funcţionarea arhivei operative a organelor de poliţie în conformitate cu normele Arhivelor Naţionale şi asigurarea fondului documentar necesar cunoaşterii activităţii desfăşurate de poliţie;
  • furnizează în mod operativ datele şi informaţiile după criterii specifice, către toate unităţile de poliţie, alte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, alte organe de stat, persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile legii, ordinelor Ministrului Administraţiei şi Internelor, respectiv al dispoziţiilor inspectorului general al Poliţiei Române, cu respectarea instrucţiunilor şi metodologiilor de lucru în vigoare;
  • asigură realizarea bazelor de date privind evidenţa cazierului judiciar şi actualizarea zilnică a acestora şi exploatează aplicaţia privind evidenţa informatizată a cazierului judiciar şi a evidenţei operative;
  • dispune măsurile organizatorice necesare pentru buna funcţionare a evidenţelor speciale, referitoare la activitatea informativ-operativă şi evidenţa urmăririi penale, în strictă conformitate cu prevederile legale şi ordinele Ministrului Administraţiei şi Internelor.