Împuternicit Şeful Serviciului Criminalistic

 Comisar sef de poliţie
CIOCHINĂ CLAUDIU

 

 

Criminalistii din structurile inspectoratului au în responsabilitate efectuarea cercetării la faţa locului în cazul comiterii unor infracţiuni sau producerii unor evenimente, pentru descoperirea, ridicarea şi valorificarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă, prin aplicarea unor metode ştiinţifice de maximă rigurozitate şi obiectivitate, precum şi prevenirea comiterii unor infracţiuni sau alte fapte antisociale.

 

Serviciul Criminalistic are ca principale atribuţiuni:

  • efectuarea de cercetări la faţa locului;
  • efectuarea de expertize şi constatari tehnico-ştiinţifice grafice (grafoscopice), dactiloscopice, traseologice şi balistice în scopul identificării şi probării vinovăţiei făptuitorilor;
  • organizarea şi exploatarea cartotecilor de identificare criminalistică (decadactilară şi antropologică)