Şef Serviciu Ordine Publica

Comisar şef de poliţie

Drăgan Alin

 

Serviciul de Ordine Publică are ca principale atribuţii:

 • coordonează, sprijină şi controlează activitatea poliţiştilor din cadrul birourilor sau formaţiunilor de Ordine Publică pe linia asigurării ordinii şi liniştii publice, protecţiei avutului public şi privat în teritoriul dat în competenţa acestora;
 • coordonează, îndrumă şi controlează activitatea politiştilor de proximitate pentru realizarea parteneriatului cu societatea civilă, creşterea numărului activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale prin atragerea cetăţenilor la executarea misiunilor poliţiei, asigură prezenţa permanentă şi activă a acestora în mijlocul comunităţii pentru rezolvarea problemelor cu care acestea se confruntă;
 • participă, în cooperere cu jandarmeria, la organizarea şi coordonarea măsurilor de ordine la adunările publice, manifestările cultural-sportive şi de altă natură de amploare, vizite ale unor personalităţi politice, de stat sau particulare din ţară şi străinătate, desfăşurate pe raza de competenţă;
 • desfăşoară activităţi pentru avizarea firmelor de pază şi de sisteme de pază, în vederea înmatriculării la registrul comerţului. Modelele de cereri-formulare aferente serviciilor publice furnizate în domeniul sistemelor de securitate privata se găsesc mai jos , în secțiunea fișiere atașate;
 • organizează şi îndrumă modul cum trebuie să se execute paza transportului valorilor şi a banilor şi stabileşte măsurile ce trebuie luate de către organele poliţiei de ordine publică;
 • îndrumă, sprijină şi controlează posturile de poliţie comunale, în executarea atribuţiilor ce le revin;
 • verifică, în vederea avizării, personalul de pază înarmată, a tehnicienilor de sisteme de pază şi comisarii Garzii Financiare şi avizează anual ordinele de serviciu ale acestora;
 • acordă sprijin şi îndrumare agenţilor economici pentru organizarea pazei înarmate şi avizează planurile de pază a acestor obiective şi planurile de pază a transporturilor de valori monetare;
 • desfăşoară, îndrumă, sprijină şi controlează activitatea privind executarea mandatelor de aducere şi arestare, date în competenţă.

Biroul combaterea Delictelor Silvice din cadrul I.P.J. Arad are , în principal , următoarele atribuții :

 1. Coordoneaza la nivel județean activitatea structurilor de poliție pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic și piscicol , potrivit competenței.
 2. Relaționează cu Direcția Silvică județeană , Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare , structurile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură , Gărzii de Mediu și alte instituții sau organizații cu atribuțiuni în aceste domenii.
 3. Organizează și execută acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic și piscicol
 4. Desfășoară nemijlocit activității specifice pentru prevenirea și combaterea tăierilor și transporturilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier de stat și privat existent pe raza administrativ-teritorială a județului .
 5. Desfășoară nemijlocit activități specifice pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol în zona administrativ-teritorială a județului .
 6. Desfășoară activități specifice pentru culegerea de informații în vederea cunoașterii evoluției situației operative din domeniile aflate în competență , conform reglementărilor în vigoare .
 7. Constată infracțiuni din domeniile specifice și desfășoară activități de cercetare penală .
 8. Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale , potrivit legii .
 9. Controlează modul de asigurare a pazei fondurilor forestiere și piscicole

Poate fi contactat pe adresa de e-mail delictesilvice@ar.politiaromana.ro .

 

Fişiere ataşate