Şeful Serviciului Financiar

Comisar şef de poliţie
Gancea Constantin

 

 

Este compartimentul tehnic care are ca atribuţiuni:

  • finanţarea tuturor cheltuielilor materiale şi nemateriale în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
  • întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli în conformitate cu prevederile legii bugetului de stat;
  • întocmirea statelor de plată pentru unităţile care sunt în finanţarea I.P.J. Arad;
  • ţinerea evidenţelor financiar-contabile conform legilor în vigoare;
  • respectarea obligaţiilor privind stabilirea şi virarea la stat a impozitelor şi celorlalte drepturi cuvenite bugetului de stat.