Șef Serviciul Logistic

Comisar de poliţie
Suciu Cătălin

 

 

Serviciul de Logistică asigură mijloacele şi materialele necesare îndeplinirii activităţilor de ordin operativ.

 

Serviciul de Logistică are ca principale atribuţii:

  • optimizează folosirea fondurilor alocate de către ordonatorul principal de credite în funcţie de bugetul aprobat;
  • planifică, coordonează şi desfaşoară activitatea de asigurare tehnico-materiala, economică şi medicală a inspectoratului;
  • asigură buna funcţionare a mijloacelor de transport din dotarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Arad folosind în acest sens personalul şi înzestrarea tehnică proprie precum şi unităţi service;
  • urmăreşte exploatarea raţională şi starea de funcţionare a armamentului şi aparaturii de laborator;
  • asigură folosirea, întreţinerea, conservarea şi depozitarea materialelor şi mijloacelor din dotare, uz curent şi stoc mobilizare, ţine evidenţa şi asigură inventarierea bunurilor;
  • asigură pentru cadrele din subunităţile şi serviciile subordonate I.P.J. Arad drepturile de echipament în natură şi bani;
  • organizează desfăşurarea în bune condiţii a procedurilor de achiziţie (licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negocierea dintr-o singura sursă, negocieri competitive, cererea de ofertă) în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de produse, lucrări sau servicii.