Şeful Serviciului Rutier

Comisar şef de poliţie
Borta Daniel

Curriculum Vitae

 

 

 

Poliţiştii Serviciului Rutier au, în principal, următoarele atribuții specifice:

 

 • Cercetarea  accidentelor și  a faptelor de natură penală;
 
 • Impunerea normelor rutiere și monitorizarea circulației, prin:
  • Participarea la acțiuni de prevenire și combatere a încălcării normelor rutiere;
  • Constatarea și aplicarea  măsurilor de sancționare a persoanelor care au încălcat prevederile legale, potrivit competențelor stabilite prin actele normative în vigoare;
  • Utilizarea, în aplicarea legii, a mijloacelor tehnice certificate și/ sau omologate, precum și logistica din dotare;
  • Asigurarea însoțirii coloanelor oficiale, a transporturilor speciale ori agabaritice, conform legii .
 
 • Implementarea informațiilor în bazele de date specifice;
 
 • Organizarea și sistematizarea circulației, controlul tehnic și legalitatea transporturilor, prin:
  • Verificarea, împreună cu administratorii drumurilor, pe baza programelor comune de acțiune sezoniere, a viabilității drumurilor și a semnalizării rutiere aferente;
  • Avizarea lucrărilor de construcții și amenajări rutiere în zona drumurilor;
  • Organizarea și participarea la acțiuni privind controlul în trafic asupra legalității transporturilor rutiere publice de persoane, mărfuri generale, mărfuri periculoase, transport în regim de taxi și în regim de închiriere ;
  • Organizarea și participarea împreună cu reprezentanți din cadrul Registrului Auto Român, la activități de control în trafic cu privire la starea tehnică a vehiculelor.
 
 • Organizează activitatea de testare în vederea redobândirii permisului de conducere;
 
 • Educație  și informare rutieră, prin:
  • Colaborarea cu inspectoratul școlar, autoritățile publice locale, instituții non guvernamentale, mass – media și alți parteneri, pentru desfășurarea activităților de prevenire a accidentelor de circulație și de educație rutieră ;
  • Informează opinia publică  prin compartimentul de profil, care furnizează mass- media date referitoare la condițiile  de circulație, evenimentele rutiere survenite, activitățile desfășurate și rezultatele obținute;
  • Inițiază și desfășoară campanii de prevenire și educație rutieră.