Structura de securitate are următoarele componente:

-PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE (P.I.C.)

-COMPONENTA DE SECURITATE PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SI COMUNICAŢIILOR (C.S.T.I.C.)

 

Structura de securitate are ca principale atribuţii:

  • protejarea informaţiilor clasificate împotriva acţiunilor de spionaj, compromitere sau acces neautorizat, alterării sau modificării conţinutului acestora, precum şi împotriva sabotajelor ori distrugerilor neautorizate;
  • realizarea securităţii sistemelor informatice şi de transmitere a informaţiilor clasificate;
  • prevenirea accesului neautorizat la informaţiile clasificate;
  • identificarea împrejurărilor, precum şi a persoanelor care, prin acţiunile lor, pot pune în pericol securitatea informaţiilor clasificate;
  • garantarea faptului că informaţiile clasificate sunt distribuite exclusiv persoanelor îndreptăţite, potrivit legii, să le cunoască;
  • asigurarea protectiei fizice a informaţiilor, precum şi a personalului necesar protecţiei informaţiilor clasificate.