Conform art. 18 şi 26 din Constituţia României, republicată, cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte leg,i iar autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată, fără a face distincţie între cetăţenii români şi străini.

De asemenea, legea cadru în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare) are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fiyice, în special a dreptului la viaţă intimă, familiară şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a face distincţie între cetăţenii români şi străini. De asemenea, această lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau juridice, române ori străine, de drept public sau de drept privat, indiferent dacă au loc în sectorul public sau în sectorul privat (art. 2 alin. 6).

 

În acest context, în virtutea dispoziţiilor legale indicate, cadrul normativ intern asigură o protecţie similară celor două categorii de persoane (cetăţeni români şi străini).