1. Avizarea angajării administratorilor, directorilor şi personalului operator de jocuri, care lucrează în sălile de cazinou sau organizează pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole, jocuri-concurs cu câştiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicaţie etc, prevăzute la art. 80 lit. „o” alin. 2 din H.G. 251/1999.

În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/18.04.2003 şi în scopul obţinerii avizelor prevăzute de art. 80 lit. „o” din H.G. 251/1999 privind autorizarea, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, pentru avizarea angăjarii administratorilor, directorilor şi personalului operator de jocuri, care lucrează în salile de cazinou sau organizează pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole, jocuri-concurs cu câstiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicaţie etc, solicitanţii vor depune la registratura de la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române (Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, Sector 2, Bucureşti), următoarele documente:

  • cererea de avizare, semnată de administratorul sau directorul executiv al firmei, cu menţionarea firmei organizatoare-angajatoare, tipul de joc de noroc, sediul social al firmei (punct de lucru) precum şi precizarea făcută pe propria raspundere că nu sunt funcţionari publici şi nu ocupă o altă funcţie incompatibilă cu cea de administrator sau gestionar ; se va face de asemenea, precizarea că personalul pentru care se solicită avizul a fost instruit cu privire la prevederile legale în domeniu, precum şi cu regulamentele interioare şi cele de joc;
  • tabel nominal cu datele de identificare complete (nume, prenume, data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, domiciliul sau reşedinţă), ultimul loc de muncă, menţiunea dacă a mai lucrat în domeniul jocurilor de noroc şi anume unde şi funcţia pe care se angajează;
  • copii dupa cazierul judiciar, nu mai vechi de 60 zile; pentru angajaţii străini este necesar cazierul judiciar din ţara de origine tradus şi autentificat, precum şi o copie a permisului de muncă eliberat în condiţiile legii (avizul final al persoanelor aflate în aceasta situaţie urmând a fi dat de Comisia de Autorizare a Jocurilor de Noroc, la solicitarea agentului economic);
  • copie dupa actul de identitate al solicitantului.

Pentru administratorii şi directorii de la firmele de pariuri sportive este necesară pe cererea de avizare a menţiunii daca au sau nu, direct sau indirect, legătura cu mişcarea sportivă (sunt proprietari de cluburi sportive sau au interese materiale directe ce decurg din rezultatele competiţiilor pe care se pariază).

Fac obiectul avizării funcţiile ce au legatură directă cu operarea jocurilor (ex. : crupieri, casieri, supraveghetori video, etc.) nu şi cele conexe acestora (bodyguarzi, şoferi, portari, etc.).

Avizul va fi eliberat în termen de 30 zile de la solicitare, dupa acest termen solicitarea fiind considerată automat a fi avizată pozitiv, conform O.U.G. nr. 27/2003 privind aprobarea tacita.

Primirea solicitarilor şi expedierea raspunsurilor de avizare pozitivă sau negativă, se face strict prin registratura de la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române (Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, Sector 2, Bucureşti), tel. 021/208.25.25 int. 26110. Program 08,00 – 16,00.

2. Avizarea angajarii administratorilor, directorilor şi personalului operator de jocuri, care lucrează în sălile de bingo, sălile cu maşini electronice de jocuri, etc. prevăzute la art. 80 lit. „o” al. 1 din H.G. 251/1999.

În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/18.04.2003 şi în scopul obţinerii avizelor prevăzute de art. 80 lit. „o” alin. 1 din H.G. 251/1999 privind autorizarea, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, pentru avizarea angajării administratorilor, directorilor şi personalului operator de jocuri, care lucrează în sălile de bingo, sălile de maşini electronice şi orice alte jocuri nespecificate la art. 80 lit „o” al. 2 din H.G. 251/1999, solicitanţii vor depune la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, situat pe str. I.Calvin nr. 17-19, Serviciul Investigare a Fraudelor, următoarele documente :

  • cererea de avizare, semnată de administratorul sau directorul executiv al firmei, cu menţionarea firmei organizatoare-angajatoare, tipul de joc de noroc, sediul social al firmei (punct de lucru) precum şi precizarea făcută pe propria raspundere că nu sunt funcţionari publici şi nu ocupă o altă funcţie incompatibilă cu cea de administrator sau gestionar; se va face de asemenea precizarea că personalul pentru care se solicită avizul a fost instruit cu privire la prevederile legale în domeniu, precum şi cu regulamentele interioare şi cele de joc ;
  • tabel nominal cu datele de identificare complete (nume, prenume, data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, domiciliul sau resedinţa), ultimul loc de muncă, menţiunea dacă a mai lucrat în domeniul jocurilor de noroc şi anume unde şi funcţia pe care se angajează ;
  • copii dupa cazierul judiciar, nu mai vechi de 60 zile; pentru angajaţii străini este necesar cazierul judiciar din ţara de origine tradus şi autentificat, precum şi o copie a permisului de muncă eliberat în condiţiile legii (avizul final al persoanelor aflate în aceasta situaţie urmând a fi dat de Comisia de Autorizare a Jocurilor de Noroc, la solicitarea agentului economic) ;
  • copie dupa actul de identitate al solicitantului.

Fac obiectul avizării funcţiile ce au legatură directă cu operarea jocurilor nu şi cele conexe acestora (bodyguarzi, şoferi, portari, etc.).

Avizul va fi eliberat în termen de 30 zile de la solicitare, dupa acest termen solicitarea fiind considerată automat a fi avizată pozitiv, conform O.U.G. nr. 27/2003 privind aprobarea tacită.

Primirea solicitarilor şi expedierea răspunsurilor de avizare pozitivă sau negativă se face strict prin registratura Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Arad, Serviciul de Investigare a Fraudelor (telefon : 025/207100).