Modele de cereri și documente privind activitatea poliției de investigare a criminalității economice

 

  1. Model cerere de avizare în domeniul jocurilor de noroc (Anexa nr. 1), necesară pentru:
  • Acordarea avizelor în domeniul jocurilor de noroc tradiționale, reprezentanților legali, precum și asociaților/acționarilor persoanei juridice; în conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) lit. A din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, 

Pentru obținerea acestui aviz, operatorii economici trebuie să se adreseze Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad.

 

  • Acordarea avizelor în domeniul jocurilor de noroc la distanță, tuturor reprezentanților legali/asociaților care dețin minimum 5% din acțiuni/administratorilor, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) lit. B din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc și Anexa nr. 6A din Hotărârea Guvernului nr. 111/2016 privind documentele necesare pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc clasa I.

Pentru obținerea acestui aviz, operatorii economici trebuie să se adreseze Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

 

Cererea de avizare va fi însoțită de următoarele documente

  • Tabel nominal cu persoanele pentru care se solicită avizul, care să conţină datele de identitate ale acestora (nume, prenume, data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, C.N.P.-ul, domiciliul sau reşedinţa) şi calitateapentru care solicită avizul;
  • Actul constitutiv al societăţii sau orice alt document din care rezultă calitatea stabilită de lege pentru persoanele care solicită avizul;

 

  1. Tabel nominal cu persoanele care solicită avizul în domeniul jocurilor de noroc (Anexa nr. 2).

 

În Monitorul Oficial nr.874 din data de 06.09.2022 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.1096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, precum și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, ce solicită să desfășoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie. și pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar.

Potrivit acestui act normativ ontrat în vigoare la data de 05.11.2022, avizul organelor de poliție acordat în domeniul schimbului valutar nu mai este necesar.